Arbetet med språkutveckling i förskolan, en kvalitativ studie om hur pedagogerna arbetar med barns språkutveckling i förskolan

DSpace Repository

Arbetet med språkutveckling i förskolan, en kvalitativ studie om hur pedagogerna arbetar med barns språkutveckling i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Arbetet med språkutveckling i förskolan, en kvalitativ studie om hur pedagogerna arbetar med barns språkutveckling i förskolan
Author Larsson, Malin ; Larsen, Caroline
Date 2015
Swedish abstract
Vårt syfte med studien är att undersöka hur pedagogerna arbetar för att främja barnens språkutveckling på de här två förskolorna som vi studerat. Vi har utifrån våra egna erfarenheter sett att pedagoger inte arbetar så aktivt med barn med språksvårigheter. Detta ser vi som ett problem då 84 procent av alla barn i Sverige kommer att gå i en förskoleverksamhet och det är av allra största vikt att barnen ska få hjälp så tidigt som möjligt om avvikelsen i utvecklingen uppstår. En gemensam utgångspunkt vi upptäckte alla författare hade var att vikten av att man som pedagog ska vara lyhörd och öppen i arbetet med barnens språkutveckling och speciellt med barn med språkstörningar. Vi har intervjuat pedagogerna på två förskolor och vi har gjort observationer där vi använde oss av videokamera. Vi har sett både likheter och olikheter utifrån resultatet i observationerna, intervjuerna och litteraturen vi berört. En sak som resultatet gav var att man ska vara lyhörd och öppen i arbetet med barnen. Vår studies resultat visar vikten av att arbeta med barns språkutveckling och att stötta de barn med olika sorters språksvårigheter även vilka typer av kommunikationssätt som pedagogerna använder sig av.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject kommunikationssätt
lyhörd
språkavvikelser
språkutveckling
språksvårigheter
tydlighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/19319 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics