What is perceived as play?

DSpace Repository

What is perceived as play?

Details

Files for download
Icon
This essay is about ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title What is perceived as play?
Author Mohammadi, Khayal ; Alsterling, Pamela
Date 2015
English abstract
The study is designed to create an understanding of children's and teachers' perceptions of what play is. The implementation of the study, we have taken photos of the children in different activities that we then used in interviews with children and teachers. The empirical data have been analyzed from various theoretical assumptions and concepts such as socio-cultural perspective, carnivalesque play, children's perspective, the child's perspective, wellbeing and Becoming. This result highlights the different types of play activities and thoughts surrounding them from educators and children. In the result, we highlight the shared sentences children and educators around the game as well as where they put the focus on the game. Our results indicate that children believe that play is fun and suspenseful and focus on the joy it brings, while educators consider play to be something that is self-determined and spontaneously. Teachers thoughts about the game is about to emphasize learning in the game. Keywords: child's perspective, the perspective of children, Becoming, being, carnivalesque play, socio-cultural perspective.
Swedish abstract
Studien är gjord för att skapa en förståelse av barns och pedagogers uppfattningar om vad som är lek. I genomförandet av studien har vi tagit foto på barnen i olika aktiviteter som vi sedan använde oss utav i intervjuer med barn och pedagoger. Det empiriska materialet har analyserats utifrån olika teoretiska utgångspunkter samt begreppen så som sociokulturellt perspektiv, karnevalisk lek, barnperspektiv, barns perspektiv, being och becoming. I resultatet framhålls olika typer av lekaktiviteter samt tankarna kring dem från pedagoger och barn. I resultatet lyfter vi fram de delade meningarna barn och pedagoger har kring lek samt vart de lägger fokus på inom leken. Vårt resultat pekar på att barn anser att lek är roligt och spänningsfyllt och lägger fokus på glädjen den bringar medan pedagoger anser lek vara något som är självbestämt och spontant. Pedagogers tankar kring lek handlar om att poängtera lärandet i leken. Nyckelord: barnperspektiv, barns perspektiv, becoming, being, karnevalisk lek, sociokulturellt perspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject being
becoming
karneval
lek
Handle http://hdl.handle.net/2043/19329 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics