Dagen på förskolan börjar och slutar i hallen - en kvalitativ studie om hallen som lärmiljö

DSpace Repository

Dagen på förskolan börjar och slutar i hallen - en kvalitativ studie om hallen som lärmiljö

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Dagen på förskolan börjar och slutar i hallen - en kvalitativ studie om hallen som lärmiljö
Author Olsson, Erica ; Syska, Malgorzata
Date 2015
Swedish abstract
Från tidigare kurser i utbildningen och begränsad litteratur visste vi att det förekommer lite forskning om hallen som lärmiljö. Syftet med denna studie var att utifrån ett sociokulturellt perspektiv studera när pedagoger använder hallen och se vilka aspekter som påverkar hur pedagoger utnyttjar hallen i ett lärandesyfte. Med vårt examensarbete ville vi kunna bidra till nya tankar och idéer om hallens möjligheter och begränsningar. Vi har gjort en kvalitativ studie och använt oss av kvalitativa metoder, som videoobservationer under av- och påklädning i hallen och intervjuformulär som pedagogerna svarade på. Relevanta begrepp och teorier från ett sociokulturellt lärande har använts för att analysera vårt resultat. Vår analys visade att lärandet i hallen förekom i samspelet mellan barn och pedagoger där dialogen fick en betydelsefull funktion. Dialogen påverkade hur hallens material användes i lärandesyfte, hur tiden utnyttjades samt hur samtalets längd och innehåll utvecklades för att bidra till barns lärande och utveckling. Våra slutsatser på vilka aspekter som påverkade pedagogers förhållningssätt i hallen är barns ålder, verksamhetens rutiner, hallens material och samspel mellan barn och pedagoger.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Dialog
Hallen som lärmiljö
På- och avklädning
Samspel
Tid
Handle http://hdl.handle.net/2043/19338 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics