Områdets påverkan - Korrelationen mellan brott och mobilitet på delområdesnivå

DSpace Repository

Områdets påverkan - Korrelationen mellan brott och mobilitet på delområdesnivå

Details

Files for download Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Områdets påverkan - Korrelationen mellan brott och mobilitet på delområdesnivå
Author Lindström, Max
Date 2015
English abstract
Studies of mobility and the impact it has on individuals can be related to a number of areas such as health, human development, economy, and as in this case, crime. Mobility and its correlation to levels of crime has for time been a part of criminological theories, both as a separate factor, but also as part of greater theories and models of explanation. The impact of mobility is connected to mechanisms as to interactions on a sub areal level, such as blocks or even specific streets and addresses, meaning informal social control. The variation regarding the informal social control across different areas is therefore what regulates to level of crime. To audit exactly what impact mobility has on the level of crime, and if this impact varies depending on the type of crime is the aim of this thesis. Regression analysis has been done with data supplied by the City of Malmö regarding the level of reported assaults, burglaries, and robberies versus the level of mobility on a sub area level. The results show a significant correlation between the levels of reported assaults, robberies and level of mobility although the different types of crimes is related to theoretical explanations. Robbery and mobility is can be explained through level informal social control, but assault and mobility is more likely related to theories regarding routines, places, and rural effects.
Swedish abstract
Studier av mobilitet och dess påverkan på individer kan kopplas till en rad områden såsom hälsa, utveckling, ekonomi eller som i detta fall, brott. Mobilitet och dess relation till nivå av brottslighet har sedan länge varit en del av kriminologiska teorier, både som en enskild faktor och som en del av större förklaringsmodeller. Påverkan från mobilitet har kopplats till mekanismer i interaktioner på områdesnivå såsom kvarter och gator, det vill säga informell social kontroll. Variationen gällande den informella sociala kontrollen är därmed det som förklarar olika nivåer av brottslighet. Att undersöka exakt vilken påverkan mobilitet har på brottslighet och om denna påverkan varierat beroende på brottstyp är utgångspunkten för denna uppsats. Detta har gjorts via regressionsanalyser med data från Malmö stad gällande brottstyperna misshandel, bostadsinbrott och rån kontra mobilitet på delområdesnivå. Resultaten visar ett signifikant samband mellan nivåerna av brottstyperna misshandel och rån samt mobilitet. Dessa skiljer sig dock gällande koppling till kriminologiska teorier. Sambandet mellan rån och mobilitet är direkt kopplat till informell social kontroll medan misshandel och mobilitet snarare kan kopplas till teorier gällande rutiner, platser, och centrumeffekter.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Brottslighet
Centrumeffekt
Delområden
Kvarter
Informell social kontroll
Mobilitet
Statistik
Handle http://hdl.handle.net/2043/19375 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics