Att motverka traditionella könsroller i förskolan

DSpace Repository

Att motverka traditionella könsroller i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att motverka traditionella könsroller i förskolan
Author Håkansson, Jana
Date 2015
Swedish abstract
Studiens mål är att undersöka hur förskolan motverkar traditionella könsroller. Formuleringen liksom titeln på examensarbetet är hämtat från förskolans läroplan där detta är ett av förskolans uppdrag. Till grund för studien ligger kvalitativa intervjuer med pedagoger samt öppna men icke-deltagande observationer på en förskola. Personerna som jag har intervjuat är alla förskollärare och verksamma på olika orter i Skåne. Studiens resultat visar att förskolan motverkar traditionella könsroller på flera sätt inom verksamheten trots att deltagarna skulle önska mer kompetens inom jämställdhetsarbetet. Intervjuer och observationer visar även att den enskilda pedagogen hålls ansvarig för hur genuspedagogiken fungerar i vardagen – det är individens bemötande och språkbruk som reflekterar normer och samhällsstrukturer.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject bemötande
förväntningar
genus
hen
könsroller
jämställdhet
normer
Handle http://hdl.handle.net/2043/19389 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics