Att motverka traditionella könsroller i förskolan

DSpace Repository

Att motverka traditionella könsroller i förskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Håkansson, Jana
dc.date.accessioned 2015-09-11T12:42:45Z
dc.date.available 2015-09-11T12:42:45Z
dc.date.issued 2015 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/19389
dc.description Studiens mål är att undersöka hur förskolan motverkar traditionella könsroller. Formuleringen liksom titeln på examensarbetet är hämtat från förskolans läroplan där detta är ett av förskolans uppdrag. Till grund för studien ligger kvalitativa intervjuer med pedagoger samt öppna men icke-deltagande observationer på en förskola. Personerna som jag har intervjuat är alla förskollärare och verksamma på olika orter i Skåne. Studiens resultat visar att förskolan motverkar traditionella könsroller på flera sätt inom verksamheten trots att deltagarna skulle önska mer kompetens inom jämställdhetsarbetet. Intervjuer och observationer visar även att den enskilda pedagogen hålls ansvarig för hur genuspedagogiken fungerar i vardagen – det är individens bemötande och språkbruk som reflekterar normer och samhällsstrukturer. en_US
dc.format.extent 42 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject bemötande en_US
dc.subject förväntningar en_US
dc.subject genus en_US
dc.subject hen en_US
dc.subject könsroller en_US
dc.subject jämställdhet en_US
dc.subject normer en_US
dc.title Att motverka traditionella könsroller i förskolan en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Förskollärarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics