Språkutveckling för barn med flera språk - en studie om pedagogernas syn på deras arbetssätt

DSpace Repository

Språkutveckling för barn med flera språk - en studie om pedagogernas syn på deras arbetssätt

Details

Files for download
Icon
Examensarbete i ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkutveckling för barn med flera språk - en studie om pedagogernas syn på deras arbetssätt
Author Fawaz, Linda ; Hassan-Kabrit, Miriana
Date 2015
Swedish abstract
Den här studien bygger på intervjuer med sju förskollärare från två olika förskolor som ligger i en kommun i Skåne. Syftet med arbetet är att få en inblick i hur förskollärarna arbetar med språkutveckling i en mångkulturell förskola där så gott som samtliga barn har ett annat modersmål än svenska och en förskola där hälften av barnen har annat modersmål än svenska. Vårt syfte var att se likheter och skillnader i arbetssätt med språkutveckling mellan de båda förskolorna. Resultatet visar att båda förskolorna arbetar mycket med språkutveckling. Den mångkulturella förskolan har dock svårt att kommunicera och ha ett bra samarbete med föräldrarna vilket leder till att språkutvecklingen blir lidande. Den andra förskolans starka sidor är att barnen som inte kan språket lär sig svenska snabbare då barnet blir omgivet av svenska språket både av personal och av barnen på förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject Mångkulturell förskola
Segregation
Språkutveckling
Svenska som andraspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/19397 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics