Preschool teachers views of the placement of material

DSpace Repository

Preschool teachers views of the placement of material

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Preschool teachers views of the placement of material
Author Persson, Hanna ; Menghesteab, Johann
Date 2015
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om hur förskollärare resonerar om placering av tillgängligt och otillgängligt material i förskolan. studien är gjord på två förskolor i sydvästra Skåne där vi intervjuat fem förskollärare där varje intervju hölls individuellt. I studien används kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer för att få svar på frågeställningar. Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares resonemang om betydelsen av materials placering utifrån betydelsen av, barnens ålder, genus och rum. Den teoretiska utgångspunkten för studien är hämtat från ett socio–materiellt perspektiv. Resultatet visar att tillgänglighet av material är en viktig aspekt för förskollärare i förskolan. Förskollärarna påpekar samtidigt svårigheter med placering av vissa material Och menar att ”farligt” material som barnen kan skadas av och material som är till för äldre barn placeras högre upp på hyllorna. Placeringen av material beror därför både på ålder och säkerhet för barnen. Resultatet för val av placering utifrån genus visar att förskollärarna strävar för att material ska placeras utan genusinriktning. Resultatet för rummets betydelse för val av placering av material visar att det material förskollärare väljer att ha framme är det ”rumsrena” materialet som är papper, kritor, spel, pussel, små bilar, konstruktionsmaterial som klossar, lego, dockvrå utrustning och utklädningskläder. Andra orsaker till att allt material inte kan vara tillgängligt handlar till exempel om avdelningens utrymme.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject ntra-aktiv pedagogik, material, performativa agenter, placering, samhandlar, socio – materiellt perspektiv, tillgänglighet och otillgängligt.
Handle http://hdl.handle.net/2043/19398 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics