Hårt mot hårt - att som vuxen förlora makten i förskolan

DSpace Repository

Hårt mot hårt - att som vuxen förlora makten i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hårt mot hårt - att som vuxen förlora makten i förskolan
Author Fält, Julia Cilene ; Håkansson, Victor
Date 2015
Swedish abstract
Denna studie syftar till att analysera vuxnas styrning, barns mothandlingar och relationen mellan dessa för att förstå barns roll som aktörer i förskolan. Det empiriska materialet samlades in med hjälp av fältanteckningar under observation på en förskola. Vår egen roll, reaktioner på barnens motstånd och vår delvis omedvetna styrning i observationen gjorde att även känslor, tankar och intentioner kunde analyseras. Materialet analyserades med hjälp av Foucaults teorier om makt, där begreppet maktrelationer gör det intressant och möjligt att inte bara analysera vuxnas styrning av barn utan istället både barn och vuxnas handlande, och Bachtins teori om karnevalen, där karnevaliska element såsom hån och skratt beskrivs som verktyg för att gå bortom normer. Sammanfattningsvis blev slutsatserna att vi såg att vår styrning inte bara sker för att få effekt på barns handlingar utan även sker som en effekt av att vi känner att vi inte har kontroll vilket visar att barnen i högsta grad är aktiva deltagare i maktrelationen. Ser vi barnen som aktörer i maktrelationerna måste vi även se dem som medskapare med verkligt inflytande på vardagen i förskolan. Dessa slutsatser ger oss ett nytt perspektiv på de populära uttrycken ”barns inflytande” och det ”kompetenta barnet”.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Förskola
Makt
Karnevalen
Maktrelationer
Barns inflytande
Kompetenta barnet
Handle http://hdl.handle.net/2043/19405 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics