Visualisering av mental ohälsa

DSpace Repository

Visualisering av mental ohälsa

Details

Files for download
Icon
pdf including both ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Visualisering av mental ohälsa
Author Adams, Jonna
Date 2015
English abstract
The essay explores whether visualization can be a suitable method to increase people’s awareness of mental illness. The purpose of this paper is, through literature studies and practical examination, to increase the knowledge of visualization of information. The purpose is also to, with the help of a focus group, examine whether visualization of mental illness has the potential to increase people’s awareness of this phenomenon. The conclusion is that visualization of mental illness can be a very effective method by providing the opportunity to draw attention to a subject in which words are not perceived to be enough to explain. This is thanks to the instant communication capability of an image through which a visual and cognitive process makes it possible for the viewer to get a picture of the problem.
Swedish abstract
Uppsatsen undersöker huruvida visualisering kan vara en lämplig metod för att väcka uppmärksamhet och medvetenhet kring samhällsproblemet mental ohälsa. Syftet är att genom litteraturstudier och praktisk undersökning fördjupa kunskaperna inom visualisering av information. Syftet är även att genom kvalitativa fokuserade gruppintervjuer undersöka om visualisering av mental ohälsa har potential att öka förståelsen för detta fenomen, med teoretisk utgångspunkt i visuell perception och kognition. Slutsatsen är att visualisering av mental ohälsa kan vara en mycket effektiv metod för ändamålet eftersom att det ger möjlighet att uppmärksamma ett ämne inom vilket ord inte upplevs räcka till för att förklara. Detta tack vare bildens omedelbara kommunikation som genom en visuell och kognitiv process gör det möjligt för mottagaren att få en bild av problemet.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 58
Language swe (iso)
Subject Visualisering
mental ohälsa
informationsvisualisering
känslor
gestaltning
3d-visualisering
kampanj
kognition
visuell perception
Handle http://hdl.handle.net/2043/19426 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics