Naturvetenskapsmålen i den reviderade läroplanen - en ny riktning för förskolan?

DSpace Repository

Naturvetenskapsmålen i den reviderade läroplanen - en ny riktning för förskolan?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Naturvetenskapsmålen i den reviderade läroplanen - en ny riktning för förskolan?
Author To, Kim-Anh ; Eriksson, Johanna
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka vilka följder den reviderade läroplanen för förskolan från 2010, kan innebära för förskolans verksamhet med tanke på det förändrade utbildningssystemet. Förskolan ska idag vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och lyder under Skollagen (SFS 2010:800). Våra frågeställningar är: Enligt vilken anledning har förändringarna av målen i den reviderade läroplanen för naturvetenskap gjorts? Vilka följder kan förändringarna få för innehållet i förskolans verksamhet? Studien är baserad på en textanalys med inriktning av innehållsanalys där texter tolkas och analyseras. Dessa problematiserar vi med hjälp av hermeneutikens fem olika tolkningssituationer i kombination med Gert Biestas resonemang om läroplaner (Biesta, 2011). Vi kom fram till att förskolan är på väg mot den mätkultur som redan omfattar resten av den obligatoriska utbildningen i Sverige, med fokus på högre kvalité och kompetens. Vi menar att en mer resultatorienterad utbildning i förskolan kan leda till ökad fokus på mätning av kunskaper, vilket i sin tur kan medföra negativa följder för barns lärande och utveckling. Vi kom även fram till att det är viktigt att granska styrdokumenten och inte bara fokusera på hur verksamheten brister i förhållande till målen, vilket kan leda till ett skuldbeläggande av yrkeskåren förskollärare.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Förskolan
Lärande
Läroplaner
Naturvetenskap
Skollag
Styrdokument
Handle http://hdl.handle.net/2043/19429 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics