Dokumentation av stunden - Dokumentation i stunden

DSpace Repository

Dokumentation av stunden - Dokumentation i stunden

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Dokumentation av stunden - Dokumentation i stunden
Author Brosell, Anna ; Pettersson, Angelica
Date 2015
English abstract
The purpose of this study is to investigate and analyse how pedagogues and children each document a day of outside activity. A problem we have identified, which we want to question, is that it is taken for granted that the pedagogues are the ones doing all the documentation. We want to highlight the spontaneous documentation that the children create which occur in the moment. The study is founded on the social constructive theory with the goal of summarizing human and non-human things. As this is a case study, the qualitative research method has been used. Research tools such as observation, interviews and walk-and-talk interviews have been utilized for gathering research data. Our final conclusions on pedagogues and children’s way of documenting have been divided into chapters were the result is first analysed and then presented. Each chapter is also structured in sub headers to enable break downs and analysis of each of these individually.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera pedagogernas och barnens dokumentation under samma utedag. Problemet vi har funnit är det förgivettagna gällande att det är pedagogerna som sköter all dokumentation, detta vill vi nu i denna studie ifrågasätta. Vi vill därmed lyfta barnens spontana dokumentation som sker i stunden. Vi lutar oss på den socialkonstruktionistiska teorin i denna studie, där utgångspunkten ligger i att sammanfläta mänskliga och icke-mänskliga ting. Då vi gjort en fallstudie har vi valt att utgå från de kvalitativa forskningsmetoderna och använt oss av redskap som observation, intervju och walk-and-talk intervjuer för att samla in vårt material. Vårt slutliga resultat är uppdelat i kapitel där vi analyserar och skriver fram slutsatsen kring pedagogernas dokumentation. Det handlar även om slutsatsen kring barnens dokumentation. Varje kapitel är i sin tur strukturerat i underrubriker för att vi skulle kunna bryta ner och analysera varje del för sig.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Dokumentation
Mänskliga och icke-mänskliga ting
Socialkonstruktionism
Handle http://hdl.handle.net/2043/19433 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics