Det händer med händer - En observationsstudie om vårdpersonalens handhygien på en infektionskänslig avdelning

DSpace Repository

Det händer med händer - En observationsstudie om vårdpersonalens handhygien på en infektionskänslig avdelning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Det händer med händer - En observationsstudie om vårdpersonalens handhygien på en infektionskänslig avdelning
Author Löfberg, Johanna ; Sevelius, Louise
Date 2006
English abstract
People who work in a hospital environment are often subject using a lot of new objects and meet a lot of different people. Patients are admitted and sent home which means that bacteria can flourish and be transferred to patients who are sensitive to bacteria induced diseases. In order to avoid transferring bacteria to patients, a thorough hand cleansing procedure is very important. The aim of this study was to assess how well staff in a sensitive environment adhered to prescribed hand cleansing procedures. The collection of data was made by observing nurses of all grades and doctors in the chosen ward. The analysis in the study was both of a qualitative and quantitative nature. The study showed that the hand cleansing procedures were insufficient both before and after interaction with patients. The deficiencies found were both in the use of disinfectant and the way that staff applied the disinfectant on their hands.
Swedish abstract
Att arbeta inom vården innebär en ständig kontakt med nya människor och föremål. Patienter åker hem och nya läggs in. Det finns hela tiden bakterier i omgivningen som lätt kan överföras till de infektionskänsliga patienterna. För att undvika att ge patienterna stora besvär i form av infektioner är en noggrann handhygien viktig. Syftet med föreliggande studie var att undersöka i vilken utsträckning vårdpersonalen på en infektionskänslig avdelning i södra Sverige efterföljde Handbok för hälso- och sjukvårds riktlinjer gällande handhygien. Datainsamlingen skedde i form av observationer av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare på den utvalda avdelningen. Studien hade både kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultatet visade att handhygienen var bristfällig både innan och efter patientkontakt. Bristerna fanns både i användandet av en tillräcklig mängd desinfektionsmedel och i hur personalen arbetade in medlet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject desinfektion
handhygien
infektionskänslig
observationer
omvårdnad
smitta
vårdpersonal
Handle http://hdl.handle.net/2043/1944 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics