Äta för att leva

DSpace Repository

Äta för att leva

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Äta för att leva
Author Andersson Ericsdotter, Frida ; Naseri Safi, Salma
Date 2015
English abstract
Background: In Sweden, approximately 1.6 million people are 65 years or older and roughly 25-30% of them suffer from malnutrition. This is mostly due to poor appetite associated with chronic diseases or disabilities. Malnutrition can lead to serious illness and even premature death. It is a condition that, like other diseases, requiring diagnosis, treatment and follow-up. Aim: To illustrate older peoples experience of appetite and mealtime situation. Method: A literature study based on empirical studies. The results were compiled using a content analysis. Result: Older peoples appetite and mealtime situation were influenced by several factors. During mealtime, a pleasant environment and peace and quiet was important, as well as the social aspect. Appetite decreased drastically when dining alone. Physical factors were also affecting the appetite negatively due to a reduction of the senses. Another aspect that influenced the appetite were mood and emotion. The majority of the participants felt a compulsion to eat in order to survive or maintain health. Having the opportunity to choose what, how and with whom they would dine with was another important aspect that affected older peoples appetite. Conclusion: Factors that affected older peoples appetite and mealtime situation were ageing, social factors and physical problems.
Swedish abstract
Bakgrund: Ungefär 1,6 miljoner människor i Sverige är 65 år eller äldre. Ca 25-30 % av dem lider av undernäring, vilket till stor del beror på dålig aptit i samband med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Undernäring kan leda till allvarliga sjukdomstillstånd och även för tidig död. Det är ett tillstånd som, precis som andra sjukdomar, kräver diagnostik, behandling och uppföljning. Syfte: Att belysa äldres upplevelse av aptit och måltidssituation. Metod: En litteraturstudie baserad på empiriska studier. Resultatet sammanställdes med hjälp av en innehållsanalys. Resultat: Ett flertal faktorer påverkade de äldres aptit och måltidssituation. En trevlig miljö samt lugn och ro var viktigt kring måltiden, likaså den sociala aspekten. Att äta ensam minskade aptiten drastiskt. Även fysiska faktorer påverkade eftersom åldrandet innebar nedsättning av sinnen. Humör och känslor var en annan aspekt som påverkade aptiten. Flertalet av deltagarna upplevde ett tvång att äta, för att överleva eller bibehålla hälsa. Att få möjligheten att välja vad, hur och med vem de skulle äta var en viktig aspekt som påverkade deras aptit. Konklusion: Faktorer som påverkade de äldres aptit och måltidssituation var åldrande, sociala faktorer och fysiska problem.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Aptit
Erfarenhet
Måltidsituation
Nutrition
Undernäring
Upplevelser
Äldre
Handle http://hdl.handle.net/2043/19471 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics