Pedagogiskt förhållningssätt - En studie om relationens betydelse mellan pedagog och barn i förskolan

DSpace Repository

Pedagogiskt förhållningssätt - En studie om relationens betydelse mellan pedagog och barn i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogiskt förhållningssätt - En studie om relationens betydelse mellan pedagog och barn i förskolan
Author Andersson, Linnea ; Persson, Sofie
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med studien är att studera pedagogers olika förhållningssätt gentemot barn och hur barn i sin tur kan agera utifrån hur de blir be bemötta av pedagoger i förskolan. Problemställningen i studien är att barn kan bli påverkade av pedagogers förhållningssätt och som kan leda till svårighet i barns kommunikation och relationer till andra individer. Metoden utgår från observationer och intervjuer där två pedagoger förhåller sig olika till barnen. Resultatet av studien visar hur pedagogernas olika förhållningssätt påverkar barnen i deras relation till andra individer. Textens fokus utgår från relationen mellan pedagog och barn samt barn och barn med teoretisk utgångspunkt i relationell pedagogik. Relationell pedagogik innebär att det är kommunikationen och mötet mellan individer som är centralt i utveckling av kunskap och färdigheter. Centrala begrepp i studien är attunement, relationskompetens, relationsnät, omsorgsetik och edu-care. Studien är ingen guide till hur den ”rätta och goda ” pedagogen förväntas vara utan för att påvisa hur pedagogers olika förhållningssätt kan påverka barns relation och kommunikation med varandra.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject relationell pedagogik
attunement
relationsnät
relationskompetens
omsorgsetik
edu-care
Handle http://hdl.handle.net/2043/19474 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics