Att korsa gränser : frambrytande egenskaper i Öresundsprojektet. En delrapport – Arbete och kompetens i Öresundsregionen, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden – Interreg IV A

DSpace Repository

Att korsa gränser : frambrytande egenskaper i Öresundsprojektet. En delrapport – Arbete och kompetens i Öresundsregionen, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden – Interreg IV A

Details

Files for download
Icon
Main rapport
Overview of item record
Publication Report
Title Att korsa gränser : frambrytande egenskaper i Öresundsprojektet. En delrapport – Arbete och kompetens i Öresundsregionen, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden – Interreg IV A
Author Dychawy Rosner, Irena
Date 2015
English abstract
There are several regional developmental features in the region and higher education is considered as one of many engines of growth that may be conducive to better integration and that will tie together areas that are important for progress. The project assignment at hand is a trans-regional development initiative that has been made possible due to joined political and regional forces of the Öresund region. The stakeholders collaborating within the project were Malmö University, Metropolitan University College, the Capital Region of Denmark, Region Zealand, Skåne Regional Council, City of Copenhagen, City of Malmö, Swedish Public Employment Service, Employment Region Copenhagen & Zealand, the Basic Health Care College and Copenhagen Technical College. The European Regional Development Fund co-sponsors the project. The working title for the development project at Malmö University is the “Öresund Project”, and it was offered as a part of the Nursing Programmes both at Malmö University and Metropolitan University College in Copenhagen. An overview of the various learning environments and rendered experience from particular activities that have been carried out within the pending project is drawn up in this report. The time range of the project is September, 2011, to December, 2014, and it has been carried through by the assistance of representatives of the employment market, hospital wards, lecturers, administrators and students who have been involved in various ways to implement the work practically, or who have in other ways contributed with valuable ideas, views and standpoints.
Swedish abstract
Projektets övergripande syfte var att främja den typ av kompetensutveckling som kan ge stöd åt arbetsmobilitet och integration i Öresundsregionen. Arbetet har inriktats på att bygga upp gränsöverskridande samverkans- och samarbetsstrukturer i regionen. Programmet har fokuserat på en rad strategiska åtgärder för att bidra till utveckling av en attraktiv och gränsöverskridande region. Tanken var att bygga upp nya möjligheter för ett stärkt regional konkurranskraft i en samhällsmodell som garanterar tillgång till utbildning och arbete och främjar möten med nya krav på förnyelse i dagens globala konkurrens. Det finns flera regionala utvecklingsstråk och högre utbildning betraktas som en av flera tillväxtmotorer som kan främja en närmare integration och binda samman områden viktiga för utveckling. Det aktuella projektuppdraget handlade om ett transregionalt utvecklingsinitiativ mellan politiska och regionala krafter i Öresundsregionen. De aktörer som har operativt samarbetat i projektet var Malmö högskola, Professionshögskola Metropolitan Köpenhamn, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne, Köpenhamns Kommun, Malmö Stad, Arbetsförmedlingen i Sverige, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Sundhedsuddannelse Centret och Köpenhamns Tekniska Skola. Projektet delfinansierades av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Utvecklingsprojektets lokala arbetsnamn inom Malmö högskola har varit ”Öresundsprojektet”. Projektet har genomförts inom sjuksköterskeutbildningen på Malmö högskola och Metropolitan Professionshögskolan, Köpenhamn. Projektets omfattning i tiden sträckte sig från september 2011 till december 2014. I denna rapport skissas en översiktlig bild av projektets kunskapsmiljöer och erfarenheter från de genomförda aktiviteterna. Projektet har drivits med hjälp av arbetslivsrepresentanter, kliniker, lärare, administratörer och studenter som på olika sätt har varit involverade i praktiskt genomförande eller bidragit med värdefulla synpunkter.
Publisher Malmö högskola
Series/Issue FOU Rapport;2015
ISBN 9789117046017
9789171046024
Pages 166
Language swe (iso)
Subject Collaboration in higher education
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/19509 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...9789117046017 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics