Almedalen 2015: Stora skillnader – samma möjligheter? Kan skolan ge alla elever en chans?

DSpace Repository

Almedalen 2015: Stora skillnader – samma möjligheter? Kan skolan ge alla elever en chans?

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Other
Title Almedalen 2015: Stora skillnader – samma möjligheter? Kan skolan ge alla elever en chans?
Author Jobér, Anna
Date 2015
Swedish abstract
För tio år sedan var svensk skola, trots de problem som diskuterades då, en av de mest likvärdiga i världen. Resultaten i internationella skoljämförelser var mycket goda och skillnaderna mellan elevers och skolors resultat var mindre än i nästan alla andra länder. Det är inte bara resultatskillnaderna som nu ökat utan skolor med elever från en högre social klass rapporterar också att de har bättre resurser och lättare att rekrytera behöriga lärare. Ett alltmer segregerat skolsystem växer fram i dagens Sverige. Vad kan lärare göra för att motverka ökade skillnader och hur kan en undervisning som stöttar alla elever se ut? Hur kan kommunikation skapas mellan elever med olika kulturellt kapital? Studier visar att lärarna inte använder ordet klass när de pratar om eller med eleverna samtidigt som de uppenbart har olika förväntningar på elever med olika bakgrund. Lärande och framgång måste ses som något som kan tränas upp och inte som en inneboende egenskap hos eleven.
Language swe (iso)
Subject social klass
skola
likvärdighet
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
SCB::Educational Sciences
UKÄ::Social Sciences
Note Stora skillnader – samma möjligheter? Kan skolan ge alla elever en cha... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/19517 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics