Aktivitetsarmband – Ett verktyg för att öka fysisk aktivitet

DSpace Repository

Aktivitetsarmband – Ett verktyg för att öka fysisk aktivitet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Aktivitetsarmband – Ett verktyg för att öka fysisk aktivitet
Author Pettersén, Claes
Date 2015
English abstract
Sedentary behavior is increasing both at home and in the workplace, and the adult population is not getting enough of physical activity. Thus it is important that people learn more about physical activity and health and about the different tools that are available to prevent inactivity. Wearable technology is a group of technical devices that are worn on your body and measures a variety of things like steps, distance, pulse and sleeping patterns. The activity tracker is a type of wearable device that is worn on your wrist and it is displayed in the media as an effective tool to improve your activity level and health. The purpose of this paper is to examine whether the use of wearable technology in the form of activity trackers leads to increased awareness of one’s physical activity, and how media’s description of these products is perceived by the public. Three men from different age groups got to wear an activity tracker for one week each. Interviews and diary studies with a qualitative research perspective were conducted during the process. The results indicate an association between the use of activity trackers and awareness of physical activity since two out of the three men experienced that the activity tracker increased their awareness. None of the men were under the impression that media’s information concerning health related to products like activity trackers has had any impact on their activity level or health awareness.
Swedish abstract
Det har skett en ökning av stillasittande beteenden, både på arbetet och i hemmet, och den vuxna befolkningen uppnår för lite fysisk aktivitet. Således är det betydelsefullt för människor att få kunskap om fysisk aktivitet och hälsa och känna till vilka olika hjälpmedel som finns. Bärbar teknologi är ett samlingsnamn för en rad tekniska uppkopplade enheter som bärs på kroppen och mäter allt från steg och distans till puls och sömn. Aktivitetsarmband är en sådan bärbar enhet som har kommit ut på marknaden och uppmärksammas i media som ett effektivt medel för att förbättra användarens aktivitetsnivå och hälsa. Denna uppsats syftar till att undersöka om det går att se en koppling mellan användning av bärbar teknologi i form av aktivitetsarmband och ökad medvetenhet om fysisk aktivitet, samt hur medias beskrivning av dessa produkter upplevs. Med ett kvalitativt forskningsperspektiv fick tre män från olika åldersgrupper under en veckas tid vardera använda ett aktivitetsarmband, och under tiden genomfördes intervjuer och dagboksstudier. Resultatet från uppsatsen indikerar ett samband mellan användning av aktivitetsarmband och medvetenhet om fysisk aktivitet då två av tre informanter ansåg att aktivitetsarmbandet ökade medvetenheten om deras fysiska aktivitet. Ingen av informanterna upplevde att medias information beträffande hälsa kopplat till produkter som aktivitetsarmband har haft någon påverkan på deras aktivitet eller hälsomedvetenhet.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject bärbar teknologi
aktivitetsarmband
hälsa
hälsoövervakning
fysisk aktivitet
media
Handle http://hdl.handle.net/2043/19528 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics