Studiehandledning på modersmålet: Ett steg mot Kunska och språkutveckling

DSpace Repository

Studiehandledning på modersmålet: Ett steg mot Kunska och språkutveckling

Details

Files for download
Icon
Lärarexamen 90 hp
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Studiehandledning på modersmålet: Ett steg mot Kunska och språkutveckling
Author Abdullah, Nidhal ; Asaad, Najiba
Date 2015
Swedish abstract
Språket är grunden för alla elever för att fördjupa sina kunskaper i alla ämnen. Allt fler nyanlända elever uppvisar tydliga svårigheter i att ta till sig undervisningen på grund av bristande färdigheter i det svenska språket. Brister i språkutveckling får negativa konsekvenser för dessa elever. Den svenska skolan skall därmed se till att ge tvåspråkiga invandrarelever undervisning som kan passa dem och uppfylla deras behov. Studiehandledning ska sättas till elever som behöver extra hjälp för att klara skolans mål. Syftet med detta arbete är att belysa de viktiga faktorer som kan påverka kvaliteten på studiehandledningen och som bidrar till att eleven får en djupare förståelse av ämnesinnehåll samtidigt som språket utvecklas. Vi vill också ge en bredare bild av hur studiehandledningen fungerar i praktiken. Med hjälp av intervjuer genomförde vi vårt arbete. Våra intervjufrågor omfattar frågor som är relevanta i studien och utgår från våra frågeställningar i examensarbetet. Vi har valt att intervjua tio elever, fem modersmålslärare, fyra ämneslärare och en specialpedagog. Resultaten av vår undersökning har visat att studiehandledning är av stor betydelse för elevens utvecklande av språket och deras lärande. Vår undersökning visar också att det fortfarande är många lärare som har otillräckliga kunskaper om studiehandledning och studiehandledarens roll.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Studiehandledning
språk
språkutveckling
modersmålelärare
nyanländaelever
Handle http://hdl.handle.net/2043/19554 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics