Normkritisk analys av pardans

DSpace Repository

Normkritisk analys av pardans

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Normkritisk analys av pardans
Author Stenquist, Nathalie
Date 2014
English abstract
This thesis explore the experiences of heteronormativity of six ballroom dancers. Their own thoughts on different roles and meaning behind the dances have been captured in interviews. Later translated and analysed through Queer theory and Erving Goffmans dramaturgical perspective theory where he enlightens us about his perspective on social situations as performances based upon the conviction of persuasion. Discovering that heteronormativity lives within the sport as traditions from past times and upheld by rules and guidelines, and attitudes expressed by the dancers. The dancers themselves agree on changing the rules of the sport is making the meaning of ballroom dancing less accurate matching the history of the sport which seems to be the pillar of ballroom dancing. Heteronormativity is the main subject of this thesis.
Swedish abstract
I denna uppsats undersöks erfarenheterna och attityderna som sex pardansare har kring heteronormativitet inom dansen. Deras tankar kring olika roller och betydelser kring danserna fångas upp i intervjuer och tolkas och analyseras sedan via queerteorin och det dramaturgiska perspektivet som utgångspunkten i analysen av sociala situationer. Resultaten visar att heteronormativiteten lever inom sporten pardans via traditioner från förr och de regleringar som finns idag men också genom de attityder som ungdomarna besitter och uttrycker. Dansarna själva uttryckte sig om att förändring inom dansen kan rubba dansen värdegrunder och göra sporten till något helt annat än vad den alltid har varit. Pardansen har inte ofta varit objekt för forskning vilket medfört att jag förlitar mig på mina intervjuer och väljer att göra en icke generaliserbar uppsats då det är erfarenheter, individuella tankar och tolkningar står som grund för min analys. Jag har även plockat alla dansare från samma klubb vilket har genererat till att de har haft liknande svar till den del frågor vilket kan tänkas leda till deras tränare som jag därefter har intervjuat med andra frågor. Min slutsats är den att pardansen i sig ses som en feminin sport men utövar heteronormativa värden som präglar dansarna då det enligt utövarna är otänkbart att hålla kvar vid dansens värdegrunder och samtidigt dansa samkönat på elitnivå. Pardansenarna i denna skåneförening har en heteronormativ syn på dansen och dess betydelse som idrott och kulturbevarande aktivitet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject dance
heteronormativity
sport
ballroom dance
latin american dance
Handle http://hdl.handle.net/2043/19557 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics