Fy vilket väder, vi stannar inne idag! - - En undersökning om lärares val att undervisa i matematik utomhus eller inomhus och hur den bedrivs

DSpace Repository

Fy vilket väder, vi stannar inne idag! - - En undersökning om lärares val att undervisa i matematik utomhus eller inomhus och hur den bedrivs

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fy vilket väder, vi stannar inne idag! - - En undersökning om lärares val att undervisa i matematik utomhus eller inomhus och hur den bedrivs
Author Mårtensson, Ida ; Mårtensson, Anna
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att studera, utifrån lärarnas utsagor, hur undervisningsmiljö väljs vid undervisning i matematik och problematisera hur undervisningen i elevgruppen bedrivs. Vi vill ta reda på vad det är som gör att lärare väljer att undervisa i utomhuspedagogik respektive klassrumsundervisning. Vi vill ta reda på vad som händer med elevgruppen när undervisningen sker i andra undervisningsmiljöer. Vi utgår från en sociokulturell teori, vilket innebär att inlärning är något som sker i sociala samanhang där man lär av varandra. Undersökningen grundar sig på en lektionsobservation och intervjuer med lärare som har erfarenhet av att jobba med utomhuspedagogik i matematik. Resultaten visar att lärarna i vår studie har en positiv inställning till utomhuspedagogik, vilket bekräftas av tidigare forskning. Det är ofta de yttre faktorerna så som väder, bekvämlighet och resurser som påverkar lärarna till att stanna inne i klassrummet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Barns lärande
lärmiljö
matematik
uteskola
utomhuspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/19567 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics