En studie av grupparbeten i en gymnasieskola

DSpace Repository

En studie av grupparbeten i en gymnasieskola

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En studie av grupparbeten i en gymnasieskola
Author Hakiwerki, Seyoum
Date 2015
Swedish abstract
Sammanfattning Den här studien har fokuserat på svårigheter med grupparbeten och utrett lärarnas syfte med dem, ytterligare syften har varit att undersöka måluppfyllelse och metoder för effektivare arbete i grupp. Metodansatsen är till stora delar baserad på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med lärare, men det finns även inslag av kvantitativ natur då elever även fått besvara en enkätundersökning. I analysen har jag utgått ifrån litteraturöversikten för att sedan försöka förklara det empiriska materialet. Slutsatsen med studien visar att lärarna uppnådde sitt syfte med grupparbeten under elevernas första år, syftet var då huvudsakligen att eleverna skulle socialiseras. Syftet för lärarna under de två följande åren uppnåddes med blandat resultat. Om lärare fick utbildning i belöningssystem vilket är sätt att motivera gruppmedlemmar till att prestera tillsammans och utbildning i hur uppgifter konstrueras, skulle uppgifterna kunna konstrueras så att eleverna får ut mer av grupparbetena. Om eleverna sedan fick träna på hur man har grupparbete, skulle lärarna kunna nå sitt mål med grupparbete även under elevernas andra och tredje år.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Grupparbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/19568 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics