Unga som varken arbetar eller studerar - ett kommunalt perspektiv

DSpace Repository

Unga som varken arbetar eller studerar - ett kommunalt perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Unga som varken arbetar eller studerar - ett kommunalt perspektiv
Author Håkansson, Peter
Research Centre Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA)
Editor Ahlstrand, Roland ; Muhonen, Tuija ; Petersson, Harry ; Scholten, Christina
Date 2014
Swedish abstract
I artikeln analyseras unga (16–24 år) utanför jobb och studier utifrån en mindre kommuns perspektiv. De tre kommuner som används i studien är Höör, Hörby och Eslöv. En viktig upptäckt är att av de 16–19-åringar som inte arbetade eller studerade under ett helt kalenderår (år 2010), var det ca 75 procent som befann sig i samma situation året därpå. För gruppen 20–24-åringar var denna andel lägre, drygt 50 procent, men även denna andel bör ses som hög. Det betyder att risken att hamna i en, mer eller mindre, permanent situation av inaktivitet är hög för dem som tidigt hamnar utanför studier och arbete. Inte minst av denna anledning är det viktigt att åtgärder sätts in tidigt. Två teman är genomgående i respondenternas berättelser. Det första är att det behövs mer samarbete mellan olika instanser så att individen slipper ”bollas runt” mellan olika handläggare. Det andra temat handlar om behovet av stöd från en ”klok vuxen” som kan guida och stödja individen. När det gäller det kommunala informationsansvaret (KIA) har alla tre kommuner ett strukturerat arbetssätt med utsedda ansvariga. De uppfyller därigenom lagens krav att löpande informera sig om de ungdomar som inte befinner sig i gymnasieskolan och som inte fullgjort gymnasiet. Problemet är dock att respondenterna inte anser sig ha några åtgärder att erbjuda de ungdomar som upptäcks genom KIA. Någon form av praktik eller motsvarande hade varit en lämplig åtgärd för den här gruppen, som i stor utsträckning har tröttnat på skolan. Vidare saknas en tydlig målsättning för KIA-arbetet.
Publisher Malmö högskola, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)
Series/Issue Arbetsliv : forskning och utvärdering;2
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/19615 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics