Gamification of a Physics Simulation Tool

DSpace Repository

Gamification of a Physics Simulation Tool

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Gamification of a Physics Simulation Tool
Author Baldwin, Alexander ; Dahlberg, Simon
Date 2015
English abstract
Gamification -- the use of game elements in non-game contexts -- has been shown to be an effective way of creating more enjoyable and engaging user experiences. Many applications of gamification rely on a limited subset of game elements such as points, badges and leaderboards -- techniques which have been criticised for not being representative of what makes games enjoyable. Research in psychology suggests that people are most effectively motivated by factors that appeal to their personal satisfaction, such as fun, rather than external factors such as rewards and prizes. This thesis explores the use of game design elements and related 3D technologies in the creation of a tool for the construction and simulation of physical models. The implementation of such a tool is described, focussing on the integration of game design elements that produce a fun and engaging experience for the user. A study is performed to determine the effects of the use of game elements on users’ enjoyment when interacting with the simulation tool. It was found that by appealing to themes users can relate to and which are contextually appropriate for the application, game elements can help promote an enjoyable user experience.
Swedish abstract
Gamification -- bruket av spelelement i icke-spelsammanhang -- har visat sig vara ett effektivt sätt att skapa mer underhållande och engagerande användarupplevelser. Många tillämpningar av gamification förlitar sig på en begränsad delmängd av spelelement som poäng, emblem och resultatlistor -- tekniker som kritiserats för att inte vara representativa för vad som gör spel underhållande. Forskning inom psykologin indikerar att personer blir mest effektivt motiverade av faktorer som vädjar till deras personliga tillfredsställelse, såsom nöje, snarare än externa faktorer som belöning och priser. Detta arbete utforskar bruket av speldesignelement och relaterade 3D-teknologier i utvecklingen av ett verktyg avsett för att skapa och simulera fysikaliska modeller. Implementationen av ett sådant verktyg beskrivs med fokus på integrationen av speldesignelement vilka bidrar till en underhållande och engagerande upplevelse för användaren. En studie utförs för att validera effekten av bruket av spelelement på användarnas nöje när dessa interagerar med simulationsverktyget. Det observerades att genom att använda teman som användaren kan relatera till och som är kontextuellt passande för applikationen i fråga kan spelelement förstärka en njutbar användarupplevelse.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 39
Language eng (iso)
Subject Gamification
Simulation
Game mechanics
Physics
Education
User experience
Handle http://hdl.handle.net/2043/19654 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics