Undervisning om EU och den europeiska identiteten

DSpace Repository

Undervisning om EU och den europeiska identiteten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Undervisning om EU och den europeiska identiteten
Author Larsson, Marcus
Date 2015
Swedish abstract
För att skapa en demokratisk kompetens har uppsatsen påvisat att det behövs politisk kompetens samt politisk systemtilltro. Den mest framkomliga vägen för detta är genom deliberativa samtal. Deliberativa samtal förs ofta inom samhällskunskapsundervisningen men väldigt sällan med EU som ämne. EU presenteras fortfarande ofta i ett utrikespolitiskt perspektiv. Av de strukturella hinder som föreligger är tidsfristen det mest avgörande för adekvat undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject EU
Undervisning
Samhällskunskap
Europa
demokrati
Europaparlamentet
deliberativt
demokratisk kometens
Handle http://hdl.handle.net/2043/19675 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics