Inledning MILSA

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Inledning MILSA
Author Björngren Cuadra, Carin ; Carlzén, Katarina
Research Centre Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Date 2015
Swedish abstract
I denna bok beskrivs hur vi tillsammans inom MILSA – stödplattform för migration och hälsa – i ett gemensamt arbete lagt en grund for ett gemensamt arbete mot en hälsofrämjande etablering som bidrag till en socialt hållbar samhällsutveckling. Hälsa är en mänsklig rättighet som berör alla politikområden. Vi som arbetat tillsammans är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner i Skåne, Kommunförbundet Skåne, Lunds universitet, Länsstyrelserna, Länsstyrelsen Skåne, Malmö högskola, Migrationsverket, NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne, Region Skåne, Sveriges Kommuner och Landsting och Uppsala universitet. Arbetet har möjliggjorts genom finansiering av den Europeiska flyktingfonden. Projektet har haft gemensam projekt ledning av Malmö högskola och Länsstyrelsen Skåne.
Publisher Malmö University, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Länsstyrelsen Skåne
Host/Issue Milsa: Stödplattform för migration och hälsa : Grunden läggs
Language swe (iso)
Subject migration och hälsa
nyanlända flyktingar
etablering
hälsofrämjande
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/19676 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics