Social Transformations in Scandinavian Cities : Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability

DSpace Repository

Social Transformations in Scandinavian Cities : Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Social Transformations in Scandinavian Cities : Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability
Research Centre Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Editor Righard, Erica ; Johansson, Magnus ; Salonen, Tapio
Date 2015
English abstract
Scandinavian countries are generally associated with extensive public services and low levels of poverty. However, reality has changed dramatically over the last three decades, and Scandinavia’s cities now share many of the problems and challenges familiar from other Western cities. How do the welfare states handle these global societal transformations? In Social Transformations in Scandinavian Cities, researchers highlight the changing face of social sustainability and social disintegration in Scandinavian cities. They offer theoretical and empirical analyses of how migration, inequality, and residential segregation intersect with shifting national and local policies, charting their impact on urban landscapes in Denmark, Norway, and Sweden. The authors challenge the standard view of Scandinavia as a haven of equality and peace. Unemployment, criminality, and poor school performance in ethnically and socio-economically segregated residential areas have finally been recognized and tackled through urban policies since the 1990s. In Social Transformations in Scandinavian Cities we learn why and in which ways progress is being made.
Swedish abstract
De skandinaviska länderna förknippas som regel med en utbyggd offentlig sektor och låga fattigdomsnivåer. Under de tre senaste årtionden har detta dock kommit att förändras, och städer i Skandinavien delar nu många av de problem och utmaningar som vi känner från städer i andra delar av västvärlden. Frågan är hur välfärdsstaterna hanterar dessa globala samhällsomdaningar? I boken Social Transformations in Scandinavian Cities, belyser forskare förändringen av social hållbarhet och socialt sönderfall i skandinaviska städer. De bidrar med teoretiska och empiriska analyser av hur migration, ojämlikhet och boendesegregation formas av nationell och lokal politik, och hur detta återspeglas i det urbana landskapet i Danmark, Norge och Sverige. Författarna utmanar gängse bild av Skandinavien som jämlikt och fridfullt. Arbetslöshet, kriminalitet och undermåliga skolresultat i etniskt och socio-ekonomiskt segregerade bostadsområden är välkända problemområden som sedan 1990-talet bemöts genom urbanpolitiska åtgärder. I boken Social Transformations in Scandinavian Cities kan vi läsa om exempel på hur detta manifesterar sig i ett antal olika Skandinaviska städer.
Publisher Nordic Academic Press
ISBN 978-91-87675-73-7
Pages 296
Language eng (iso)
Subject urban marginality
social sustainability
Scandinavia
welfare state
urban studies
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/19687 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-87675-73-7 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics