"Problemlösning? Åh nej!" Hur tänker elever i årskurs 4 om problemlösning?

DSpace Repository

"Problemlösning? Åh nej!" Hur tänker elever i årskurs 4 om problemlösning?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Problemlösning? Åh nej!" Hur tänker elever i årskurs 4 om problemlösning?
Author Olsson, Carina
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med det här arbetet är att få en inblick i hur elever i årskurs 4 tänker runt problemlösning. Med hjälp av kvalitativa intervjuer intervjuades ett antal elever utifrån följande frågeställningar: Hur känner elever inför problemlösning? Hur hanterar de problemet? Stöter de på problemlösning utanför skoltid? Flera av eleverna har mindre positiva tankar när ska arbeta med problemlösning. Beror det på avsaknad av strategier eller brist på motivation? Klart är att eleverna hade valt uppgifter med förankring i deras egen vardag. Det är svårt för de flesta att se den praktiska användningen av problemlösning utanför skolans väggar. Undersökningen bekräftade många av de tankar som finns runt vikten av lärarens roll vid problemlösning. Valet av problem är av stor vikt för hur eleven uppfattar problemlösning. Det bör vara ett problemlösningsområde med stor igenkänningsfaktor för eleven samt att det är ett problem i rätt svårighetsgrad.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject problemlösning
Handle http://hdl.handle.net/2043/19700 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics