Nyanlända flyktingars möjligheter till fysisk aktivitet

DSpace Repository

Nyanlända flyktingars möjligheter till fysisk aktivitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Nyanlända flyktingars möjligheter till fysisk aktivitet
Author Fabri, Anna ; Lagergren, Lars
Research Centre Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Date 2015
Swedish abstract
I detta bokkapitel beskrivs ett pilotprojekt som innebar att möjliggöra för fysisk aktivitet inom ramen för den hälsoinformation som nyanlända inom etableringen i Skåne får ta del av. Arbetsgruppen utgjordes av forskare från Malmö högskola och gruppen Samhälls- och hälsokommunikatörer vid länsstyrelsen i Skåne som tillsammans utvecklat och prövat olika former av fysisk aktivitet med deltagargrupper ur målgruppen nyanlända inom etableringsprogrammet. Projektet har finansierats av Europeiska flyktingfonden
Publisher Malmö University, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Länsstyrelsen Skåne
Host/Issue Milsa: Stödplattform för migration och hälsa : Grunden läggs
Language swe (iso)
Subject migration och hälsa
nyanlända flyktingar
etablering
hälsofrämjande fysisk aktivitet
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/19713 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics