Knowledge In The Decision-Making Process For Sustainable Renovation Of Multifamily Houses

DSpace Repository

Knowledge In The Decision-Making Process For Sustainable Renovation Of Multifamily Houses

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference Paper, other
Title Knowledge In The Decision-Making Process For Sustainable Renovation Of Multifamily Houses
Author Persson, Mats ; Lyvall, Ann-Charlotte
Editor Egbu, Charles
Date 2015
English abstract
Background: Renovation of multifamily houses is a challenging process as a large number of requirements from stakeholders such as tenants, property owners, building contractors, architects and society has to be coordinated. As part of larger project aiming to develop a requirement driven model to support decisions for sustainable renovation of multifamily houses, our focus is on analysing requirements for knowledge sharing throughout the renovation process. New requirements due to a change from new production to maintenance and specialised services require new knowledge, new ways of collaboration and improved knowledge sharing. Objectives: The purpose is to study how and who requires cooperation and knowledge sharing during the renovation process. The basis for decisions within a renovation project is addressed research questions around Criteria for choice of which property to renovate, the Documentation of renovation decisions and Knowledge sharing in the renovation process – internally, externally and between projects. Methodology: This field study has used interviews with representatives from property companies to investigate criteria for choosing which properties to renovate and the basis for renovation decisions. The knowledge implementation in the decision-making process is also analysed. On-going renovation processes and motivation and incentives for knowledge sharing within a project between stakeholders, from project to project within a property company and between property companies are analysed. Results: Basis for renovation decisions varies from ocular inspection to intense use of spreadsheets and yield calculations. Though an outspoken need for knowledge sharing, neither incentives nor developed and structured processes for knowledge sharing
Swedish abstract
Bakgrund: Renovering av flerfamiljshus är en utmanande process med flera krav från intressenter såsom hyresgäster, fastighetsägare, byggherrar, arkitekter och samhälle måste samordna. Som en del av större projekt som syftar till att utveckla en kravdriven modell för att stödja beslut om hållbar renovering av flerfamiljshus, är vårt fokus att analysera krav på kunskapsdelning hela renoveringsprocessen. Nya krav på grund av en förändring från nyproduktion till underhåll och specialiserade tjänster kräver ny kunskap, nya sätt att samarbete och förbättrad kunskapsdelning. Mål: Syftet är att studera hur och vem som kräver samarbete och kunskapsutbyte under renoveringsprocessen. Grunden för beslut inom en renoveringsprojekt riktar forskningsfrågor kring kriterier för val av fastighet att renovera, dokumentation av renoveringsbeslut och kunskapsutbyte i renoveringsprocessen - internt, externt och mellan projekt. Metod: I denna fältstudie har intervjuer med representanter från fastighetsbolag genomförts för att undersöka kriterier för att välja ut fastigheter för renovering och grunden för renoveringsbeslut. Genomförandekunskaper i beslutsprocessen analyseras också. Pågående renoveringsprocesser och motivation och incitament för kunskapsutbyte inom ett projekt mellan aktörer, från projekt till projekt inom ett fastighetsbolag och mellan fastighetsbolag analyseras. Resultat: Underlag för renoveringsbeslut varierar från okulär besiktning till användning av kalkylblad och avkastningsberäkningar. Även om behovet av kunskapsdelning nämns som mycket viktigt finns det brister i incitament för utveckling av strukturerade processer för kunskapsdelning
Publisher IBEA Publications
Host/Issue CIB Proceedings 2015 : Going north for sustainability : leveraging knowledge and innovation for sustainable construction and development
ISBN 978-1-326-47951-0
Pages 342-352
Language eng (iso)
Subject Basis for decision
Knowledge management
Knowledge transfer
Renovation decision
Renovation alternatives
Sustainable renovation
Technology
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Note Going North for sustainability: Leveraging knowledge and innovation fo... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/19735 Permalink to this page
Link https://www.lsbu.ac.uk/conferences/conference-goin... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics