ATT GE ETT BARN DE BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGARNA - EN SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE ANGÅENDE ANTISOCIALT BETEENDE, BARNUPPFOSTRAN OCH FÖRÄLDRASTÖD

DSpace Repository

ATT GE ETT BARN DE BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGARNA - EN SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE ANGÅENDE ANTISOCIALT BETEENDE, BARNUPPFOSTRAN OCH FÖRÄLDRASTÖD

Details

Files for download Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title ATT GE ETT BARN DE BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGARNA - EN SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE ANGÅENDE ANTISOCIALT BETEENDE, BARNUPPFOSTRAN OCH FÖRÄLDRASTÖD
Author Göransson, Mathilda
Date 2015
English abstract
Antisocial behaviour in childhood has shown to play an important part to why individuals act in an antisocial way in adulthood. To prevent problem behaviour in an early age, which could lead to antisocial behaviour, is important for these individuals. To be able to prevent problem behaviour we need to know what works and what doesn’t work. An authoritarian childrearing style helps to develop children’s cognition and could also be preventing against a development of antisocial behaviour. To neglect or not react to a child success or mistakes are very inappropriate for the child because then the child´s development could be harmed. Parenting programs has shown to be requested by many parents in earlier studies and an especially good place for these to be held were the preschools, because they were a safe place for the parents.
Swedish abstract
Antisocialt beteende i barndomen har visat sig spela en viktig roll till varför individer agerar normbrytande i vuxen ålder. Att förebygga problembeteende i tidig ålder, som kan leda till antisocialt beteende, är av stor vikt för dessa individer. För att kunna förebygga problembeteende behöver vi veta vad som fungerar och vad som inte fungerar. En auktoritär uppfostran hjälper till att utveckla barns kognition och fungerar även förebyggande mot ett utvecklande av antisocialt beteende. Att negligera eller inte reagera vid barns framsteg eller misstag är mycket olämpligt för barnet då denne ha svårt att utvecklas. Föräldrastöd visade sig vara efterfrågat av många föräldrar i tidigare studier och en särskilt bra plats för föräldrastödsgrupper var förskolan då det anses som en trygg plats.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 57
Language swe (iso)
Subject Antisocialt
Beteende
Förskola
Föräldrastöd
Specialpedagogik
Uppfostran
Handle http://hdl.handle.net/2043/19746 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics