Handdockor i gymnasiets språkundervisning

Details

Files for download
Icon
Examensarbete om ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Handdockor i gymnasiets språkundervisning
Author Dittmar, Jessica
Date 2015
Swedish abstract
Tanken till det här examensarbetet initierades under min tid som språklärare i moderna språk (tyska) och modersmålsundervisningen på gymnasiet och grundskolan. Syfte med detta examensarbete är att sammanställa introduktionsmaterial för lärare som vill arbeta med handdockor på gymnasiet. Jag skriver om en speciell sorts handdocka, som kallas för ”Klappmaulpuppe”, vilken har mer möjligheter att agera än andra vanliga handdockor eftersom den är så lång, 35 - 60 cm. Detta introduktionsmaterial skall dels underlätta för lärarna hur de kan använda handdockor i undervisningen, men även ge eleverna förståelse hur de kan använda handdockor. Genom introduktionsmaterialet reduceras risken för fel i genomförandet och det stärker lärarnas självsäkerhet när det gäller att använda handdockor i sin undervisning för att kunna optimera fördelarna med handdockans användande. För att praktiskt genomföra undervisning med handdockor behöver man beakta reglerna som jag beskriver under kapitel 5 ”genomförande”. Genom aktionsforskning utvecklas introduktionsmaterial till användning av handdockor i språkundervisningen på gymnasienivå. Med utvecklingsarbetet i språkval tyska steg 3 och steg 4 framvisa jag att handdockor är ett bra verktyg och metod för att öka elevernas individuella kommunikativa kunskapsnivåer i språket och stimulera kreativa förmågor. I undervisningen används handdockor på flera sätt och mål: de kan ge variation, luckra upp en situation eller skapa spänning, sätta impulser, ta bort blockeringar, understödja elever att reflekterar, kan provocera, animera, undervisa, ifrågasätta och bekräfta m.m. Kurserna där jag används handdockor tyckte det var ett annorlunda och bra sätt att lära sig. De flesta eleverna är rätt så stilla och våga inte tala i mål språket. Med handdockor lyckades jag att eleverna slappnade av och vågade prata.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject handdocka
instruktionsmaterial
språk
tyska
undervisning
gymnasiet
Handle http://hdl.handle.net/2043/19748 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics