Bildningsorienterad undervisning i och om naturvetenskap

DSpace Repository

Bildningsorienterad undervisning i och om naturvetenskap

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Bildningsorienterad undervisning i och om naturvetenskap
Author Sjöström, Jesper
Date 2015
Swedish abstract
Bildning är ett centralt, men komplext, pedagogiskt begrepp som lånades in från tyskans Bildung i slutet på 1700-talet. Det hade en central plats i svensk utbildningspolitisk debatt fram till några år efter andra världskriget, men förde därefter en undanskymd tillvaro fram till mitten på 1980-talet då det började återkomma (Liedman, 2001). I min forskning fokuserar jag på så kallad kritisk-reflexiv bildning (Sjöström, 2013; Sjöström & Talanquer, 2014; Sjöström & Eilks, på granskning). Denna har utvecklats efter andra världskriget av bland andra Wolfgang Klafki (2000) och Gert Biesta (2002; 2012) och i ett skandinaviskt sammanhang av Bernt Gustavsson (1996; 2014) och Peter Kemp (2005). Klafkis tänkande utgår från sådan bildning som fritänkande och ansvarstagande medborgare behöver i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Hans ”didaktiska analys” bygger på ett antal frågor som syftar till att tydliggöra den aktuella ämneskunskapens relevans (i vår tid i relation till hållbarhetsfrågor) och hur läraren kan begripliggöra den för eleverna. Under presentationen kommer jag att presentera forskning kring vilka konsekvenser sådana synsätt får för undervisning i och om naturvetenskap, särskilt kemi (Elmose, 2007; Marks & Eilks, 2009; Paulsen, 2006; Sjøberg, 2010; Sjöström, 2013; Sjöström & Eilks, på granskning).
Publisher Vetenskapsrådet
Language swe (iso)
Subject Bildning
Bildung
Kritisk-reflexiv bildning
Klafki
Didaktik
Ämnesdidaktik
Naturvetenskapernas didaktik
Lärande för hållbar utveckling
Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Note VR:s resultatdialog 2015, Malmö, 19/11-20/11 2015
Handle http://hdl.handle.net/2043/19749 Permalink to this page
Link http://www.vr.se/nyheterpress/kalendarium/konferen... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics