Fri tid och fritid - hur fungerar de för barn med förvärvade hjärnskador?

DSpace Repository

Fri tid och fritid - hur fungerar de för barn med förvärvade hjärnskador?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Fri tid och fritid - hur fungerar de för barn med förvärvade hjärnskador?
Author Eknor Forssman, Maria ; S-Munkholm, Marlena
Date 2006
English abstract
Spare time and leisure time - how do they work for children with an aquired braindamage?
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att belysa hur den fria tiden och fritiden ser ut för barn som har förvärvat en hjärnskada. Arbetet utgår från en fallstudie med 10 intervjuer kring ett barn som har förvärvat en hjärnskada.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject fri tid
fritid
förvärvade hjärnskador
habilitering
KASAM
neuropedagogik
rehabilitering
salutogent
Handle http://hdl.handle.net/2043/1975 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics