Kritisk-reflexiv bildning som filosofi för hållbarhetsorienterad didaktik

DSpace Repository

Kritisk-reflexiv bildning som filosofi för hållbarhetsorienterad didaktik

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Kritisk-reflexiv bildning som filosofi för hållbarhetsorienterad didaktik
Author Sjöström, Jesper
Date 2015
Swedish abstract
Bildning är ett centralt, men komplext, pedagogiskt begrepp som lånades in från tyskans Bildung i slutet på 1700-talet. Det hade en central plats i svensk utbildningspolitisk debatt fram till några år efter andra världskriget, men förde därefter en undanskymd tillvaro fram till mitten på 1980-talet då det började återkomma (Liedman, 2001). Idag kan åtminstone fem versioner av bildning identifieras (Burman, 2013; Sjöström & Eilks, inskickat): (a) von Humbolts klassiska bildning, (b) ”liberal education”, (c) skandinavisk folkbildning, (d) Deweys demokratiska bildning, och (e) kritisk-reflexiv bildning. Den senare, som är i fokus i denna presentation, bygger på forskning av främst Hans-Georg Gadamer och Paul Ricoeur (Gustavsson, 2014), men även mer nyligen av Gert Biesta (2002; 2012). Under årtiondena efter andra världskriget utvecklade de tyska utbildningsfilosoferna Erich Weniger och Wolfgang Klafki den kritisk-reflexiva bildningen i relation till didaktisk verksamhet. Klafkis (2000) tänkande utgår ifrån sådan bildning som fritänkande och medvetna medborgare behöver i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Hans ”didaktiska analys” bygger på ett antal frågor som syftar till att tydliggöra den aktuella ämneskunskapens relevans (i vår tid i relation till hållbarhetsfrågor), struktur och hur läraren kan begripliggöra den för eleverna. Under presentationen kommer jag att placera in den kritisk-reflexiva bildningen i ett utbildningsfilosofiskt sammanhang, diskutera didaktiska implikationer – inte minst för lärarutbildning och professionsutveckling, samt relatera den till medborgerlig bildning, transformativt lärande och lärande för hållbar utveckling.
Link https://www.mah.se/upload/FAKULTETER/LS/Dokument%2... (external link to publication)
Host/Issue Dialogkonferens 2015 Pedagogisk forskning i Skåne : Program och abstracts
Pages 29-30
Language swe (iso)
Subject Bildning
Bildung
Medborgerlig bildning
Didaktik
Klafki
Didaktisk analys
Utbildningsfilosofi
Pedagogisk filosofi
Transformativt lärande
Lärande för hållbar utveckling
ESD
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Note Dialogkonferens 2015, Pedagogisk forskning i Skåne, Malmö, 27 augusti ... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/19750 Permalink to this page
Link https://www.mah.se/Nyheter/Kalender/Dialogkonferen... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics