Vårdpersonals erfarenheter av att möta vårdsökande flyktingar- En kvalitativ litteraturstudie

DSpace Repository

Vårdpersonals erfarenheter av att möta vårdsökande flyktingar- En kvalitativ litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vårdpersonals erfarenheter av att möta vårdsökande flyktingar- En kvalitativ litteraturstudie
Author Börsum, Carolina ; Arwand, Sodaba
Date 2015
English abstract
Background: Due to increased conflicts in the world migration have also increased in recent years, leading to new challenges for health professionals. The meeting with patients who have been through traumatic experiences in the form of war and escape, where language barriers and cultural clashes could contribute to additional difficulties, sets new/substantial demands on the healthcare professionals of today, and tomorrow. Method: Literature review based on scientific articles that were reviewed to determine their quality and then analyzed. Themes have subsequently been identified. Aim: The aim of this study was that through a literature reviews illustrate the healthcare professionals’ experiences to meet refugees in a care situation. Result: Communication problems, differences in culture and the lack of knowledge were the difficulties caregivers in the studies had experienced and which they felt could affect their work. Conclusion: Education and knowledge of this particular category of patients is required, and an understanding of the complexity, the refugees are not a homogeneous group. The level of education, traumatic events , risk of illness and the resources to manage it varies , just as in the general population , and nursing treatment should be professionally executed regardless of the patient's background or his or hers ability to communicate.
Swedish abstract
Bakgrund: På grund av ökade konflikter i världen har även migrationen ökat de senaste åren, vilket leder till nya utmaningar för vårdpersonal. Mötet med patienter som har varit med om traumatiska upplevelser i form av krig och flykt, där språkbarriärer och kulturkrockar kan bidra med ytterligare svårigheter, ställer nya/stora krav på dagens, och morgondagens, vårdpersonal. Syfte Syftet med uppsatsen var att genom en litteraturstudie belysa vårdpersonals erfarenheter av att möta flyktingar i en vårdsituation. Metod: Litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskades och analyserades. Därefter identifierades teman. Resultat: Kommunikationsproblem, skillnader i kultur samt bristen på kunskap var de svårigheter som vårdpersonalen i studierna hade erfarenhet av, och som de upplevde kunde påverka deras arbetssätt. Slutsats: Utbildning och kunskap om just den här patientkategorin krävs, och förståelse för komplexiteten, för flyktingar är inte en homogen grupp. Graden av utbildning, traumatiska händelser, risker för ohälsa och resurser att hantera den varierar, precis som hos befolkningen i övrigt, och en sjuksköterskas omvårdnadsbehandling ska vara professionellt utförd oavsett patientens bakgrund eller hens förmåga att kommunicera.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Asylsökande
Erfarenheter
Flyktingar
Immigranter
Sjukvårdspersonal
Sjuksköterskor

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics