Ohälsosamma vanor och folkhälsopolitisk paternalism

DSpace Repository

Ohälsosamma vanor och folkhälsopolitisk paternalism

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Ohälsosamma vanor och folkhälsopolitisk paternalism
Author Brännmark, Johan
Date 2015
Swedish abstract
Paternalistiska åtgärder från samhällets sida förkastas ofta med hänvisning till att de innebär att vuxna personer behandlas som barn. Samtidigt visar modern psykologisk forskning på att vi även som vuxna är långt ifrån de rationella beslutsfattare som filosofer och ekonomer ofta har utgått från i sina modeller. I den här texten argumenterar jag för att det utifrån en mer realistisk syn på människors beslutsfattande går att identifiera beteenden där relationen mellan samhälle och medborgare är parallell med den mellan förälder och barn, samt att det då på vissa områden, till exempel inom folkhälsopolitiken och i relation till ohälsosamma vanor, går att rättfärdiga en mer starkt interventionistisk politik än vad samhället bedriver i nuläget.
Publisher Thales
Host/Issue Tidskrift för politisk filosofi;2
Volume 19
ISSN 1402-2710
Pages 1-12
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/19847 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics