Statens stöd till idrotten : uppföljning 2014

DSpace Repository

Statens stöd till idrotten : uppföljning 2014

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Report
Title Statens stöd till idrotten : uppföljning 2014
Author Norberg, Johan R
Date 2015
Swedish abstract
Rapporten innehåller en fördjupad analys av hur idrotten når olika grupper i samhället. CIF har tittat närmare på skillnaderna i aktivitet mellan till exempel kön, ålder, sexuell läggning, utländsk bakgrund och socioekonomiska förhållanden. CIF har även analyserat i vilken utsträckning som idrottsrörelsen gör det möjligt för alla människor att utöva idrott och motion, bland annat genom att undersöka vilka kriterier som ligger till grund för idrottsrörelsens beslut om nivån på medlems- och träningsavgifter. CIF har särskilt undersökt hur idrottsföräldrar tänker om dels den idrott som föreningar bedriver, dels idrott i kommersiell regi. Dessutom har CIF tagit reda på hur företrädare för idrottsföreningar resonerar om bland annat medlemskapets betydelse. Rapporten innehåller även ett omfattande statistiskt material där CIF beskriver och analyserar utvecklingen inom svensk idrott och folkhälsa.
Link http://centrumforidrottsforskning.se/regeringsuppd... (external link to publication)
Publisher Centrum för idrottsforskning
Series/Issue Centrum för idrottsforskning;1
ISBN 978-91-981833-4-4
Pages 115
Language swe (iso)
Subject idrott
idrottspolitik
statens stöd till idrotten
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/19958 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics