Studentperspektiv på kliniska examinationer

DSpace Repository

Studentperspektiv på kliniska examinationer

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Studentperspektiv på kliniska examinationer
Author Bengtsson, Mariette
Editor Almerud Österberg, Sofia ; Elmqvist, Carina
Date 2015
Swedish abstract
Utgångspunkten för högskolepedagogiken är studentcentrerat livslångt lärande för att dagens studenter ska kunna möta framtida utmaningar och förändringar i samhällsstrukturen. Studenter oavsett vårdprofession vill känna sig förberedda för morgondagens sjukvård. Arbetsformer och examination under utbildningen ska stödja förmågan till bland annat kritiskt tänkande, problemlösning och reflektion. Under utbildningen förbereds studenter för sin nya kommande yrkesroll och skaffar sig relevanta kunskaper. Dessa kunskaper måste under hela utbildningen värderas så att examensmålen i högskoleförordningen kan uppnås i slutet på utbildningen. Men att bli examinerad, det vill säga få sina prestationer bedömda, är en stressfaktor oavsett om examinationen genomförs på campus eller i klinisk verksamhet. Varje students upplevelse av en examination är unik men det finns gemensamma beröringspunkter. Hur utfallet av en klinisk examination blir beror främst på förutsättningarna för examinationens genomförande, vad som krävs under examinationen, vem studenten är och hur studenten agerar i den aktuella situationen. Den sammantagna bedömningen av studentens prestationer resulterar i ett betyg som fastställs av examinator.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Kliniska examinationer : handbok för sjuksköterskestudenter på grund- och avancerad nivå
ISBN 9789144086781
Pages 57-76
Language swe (iso)
Subject examination
verksamhetsförlagd utbildning
studentperspektiv
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/19998 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...9789144086781 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics