Det KRAV-märkta barnet : Om subjektskonstruktioner i lärande för hållbar utveckling.

DSpace Repository

Det KRAV-märkta barnet : Om subjektskonstruktioner i lärande för hållbar utveckling.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Det KRAV-märkta barnet : Om subjektskonstruktioner i lärande för hållbar utveckling.
Author Ideland, Malin ; Malmberg, Claes ; Hillbur, Per
Date 2015
Swedish abstract
Projektet Det KRAV-märkta barnet syftar till att normkritiskt problematisera lärande för hållbar utveckling. Hur bidrar denna praktik till att skapa normer för vem som är ”den goda” respektive ”den icke-önskvärda” människan? Studien, som analyserat läromedel och policydokument, visar hur skillnader mellan Vi och De Andra (re)produceras. Utifrån en idé om svensk exceptionalism konstrueras Vi som förnuftiga, altruistiska och utvecklade medan De Andra som okunniga och i behov av Vår hjälp. Det KRAV-märkta barnet är också handlingskraftigt och optimistiskt, medan uppgivenhet och ilska inte passar in i diskursen. Skyddet mot ”improduktiva” känslor blir att “göra saker” i termer av symbolhandlingar. Idén om “nödvändiga kunskaper” gör det KRAV-märkta barnet objektivt, teknologiskt lösningsinriktat och till en medveten konsument. Detta post-politiska förhållningssätt döljer strukturella orättvisor bakom individuella handlingsmöjligheter och det enskilda ”barnet” blir ansvarigt för hållbarhetsfrågorna.
Publisher Vetenskapsrådet
Host/Issue Vetenskapsrådets Resultatdialog 2015;
ISBN 978-91-7307-305-9
Pages 85-95
Language swe (iso)
Subject postpolitisk
norm
naturvetenskap
känslor
svenskhet
social klass
styrningsmentalitet
diskurs
makt
läroplan
läromedel
miljöundervisning
Lärande för hållbar utveckling
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/20023 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics