Från språk till dragspelsmusik : om identitetsskapande i cajunkultur

DSpace Repository

Från språk till dragspelsmusik : om identitetsskapande i cajunkultur

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Från språk till dragspelsmusik : om identitetsskapande i cajunkultur
Author Greiff, Mats
Editor Andersson, Nils ; Greiff, Mats
Date 2015
Publisher Lärande och samhälle, Malmö högskola
Host/Issue Från Göteborg till Malmö via Königsberg : en resa i idéhistoria, idrott, kultur och utbildning : en festskrift till Lennart Olausson
Series/Issue Skrifter med historiska perspektiv;15
ISSN 1652-2761
ISBN 978-91-7104-654-3
Pages 66-84
Language swe (iso)
Subject cajun
culture
cajun-music
accordion
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/20072 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics