Mönsterbrytare- En kvalitativ studie om kvinnors karriärval

DSpace Repository

Mönsterbrytare- En kvalitativ studie om kvinnors karriärval

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mönsterbrytare- En kvalitativ studie om kvinnors karriärval
Author Ahmetovic, Azra
Date 2015
Swedish abstract
Min avsikt med undersökningen är att ta reda på hur kvinnor utvecklar sitt intresse för det mansdominerade polisyrket. Syftet är att undersöka vilken drivkraft som ligger bakom deras studieval. Forskningsfrågorna är inriktade på faktorer gällande valet av studier. Den första delen av undersökningen omfattar inflytandet på individernas studieval och den hjälp som individerna får av studie- och yrkesvägledare under valperioden. Undersökningen genomfördes som en kvalitativ studie med strukturerade intervjufrågor, och jag intervjuade sex elever på en polisförberedande utbildning på en folkhögskola i Skåne. Intervjuerna har analyserats utifrån sociologiska och karriärteoretiska teorier. Analysen visar att elevernas uppväxtfaktorer och möjlighet att kunna fatta egna beslut har haft en avgörande roll för deras val. Eleverna har till viss del blivit påverkade av familj och vänner, men inte av studie- och yrkesvägledare. Beslutet att välja den förberedande kursen var dock deras eget. Nästan alla har bra fysik och har sedan tidigare tränat olika sporter eller styrketränat. Slutsatsen blev att dessa kvinnor själva har utvecklat intresse för polisyrket i tidig ålder, tack vare att de varit fysiskt aktiva och i de flesta fall alltid fått uppmuntran från omgivningen. Resultatet skulle möjligtvis kunna förbättra insikten hos studie- och yrkesvägledare om vilka drivkrafter som ligger bakom kvinnors val av polisyrket och om vilka individer som har störst inflytande för att väcka intresse för detta hos kvinnorna. Insikter om detta kan i sin tur främja bättre jämställdhet på arbetsmarknaden.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Kön
könssegregerat yrke
otraditionella val
sociologiska
karriärteoretiska teorier
Handle http://hdl.handle.net/2043/20094 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics