Immunohistokemisk detektion av blastemala element i Wilms tumör

DSpace Repository

Immunohistokemisk detektion av blastemala element i Wilms tumör

Details

Files for download
Icon
Immunohistokemisk ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Immunohistokemisk detektion av blastemala element i Wilms tumör
Author Wali, Amina
Date 2016
English abstract
Wilms tumor (WT) is a malign fast growing tumor and the most common solid abdominal tumor amongst children under the age of 6. A combination of surgery, chemotherapy and radiotherapy has led to a 90 % cured rate among children affected by WT. According to a uniform European morphological classification system and treatment protocol, all WTs receive pre-operative chemotherapy prior to nephrectomy. Histological tumor type, determined after surgery, is crucial for further treatment of WT. The tumor consists of three cell types: stromal elements, epithelial elements and blastema, of which the blastema has a great similarity to embryonic mesenchymal cells. Tumors that consist of more than 2/3 blastema are classified as high risk tumors, recieving additional intensive chemotherapy. Today, an assesment of WT histology is performed on hematoxylin-eosin stained specimens only. Recently, the SIX1 protein has been reported to function as a suitable biomarker for blastema. Using immunohistochemistry, it was investigated if SIX1 detection could be applied clinically for classification of WT. After several modifications of pre-treatment and primary antibody detection methodology, a clinically robust immunohistochemical staining protocol was finally developed. This will now be implemented in the clinic.
Swedish abstract
Wilms tumör (WT) är en malign snabbväxande tumör och den vanligaste solida buktumören hos barn under sex år. En kombination av operation, cytostatika och strålbehandling har lett till att 90 % av barnen idag blir helt botade. Enligt ett enhetligt europeiskt morfologiskt klassifikationssystem och behandlingsprotokoll behandlas alla barnpatienter med WT med cytostatika pre-operativt innan nefrektomi. Den histologiska tumörtypen, klassad efter operation, är helt avgörande för vidarebehandling av WT. Tumören består av tre celltyper, stromala epiteliala och blastemala, där de blastemala har en stor likhet med mesenkymala celler i njuren hos embryot. Tumörer med mer än 2/3 blastem klassificeras som högrisktumörer som följs upp med ytterligare, extra intensiv kemoterapi. I dagsläget görs en histologisk bedömning av tumörens riskgrupp endast på hematoxylin-eosin färgning. Proteinet SIX1 har nyligen rapporterats fungera som lämplig biomarkör för blastem. Med hjälp av immunohistokemi undersöktes i detta arbete om SIX1-färgning på blastem kan tillämpas kliniskt för säkrare riskbedömning av WT. Efter omfattande utvecklingsarbete med testning av olika varianter av förbehandling och detektionsmetod kunde ett fullgott protokoll för kliniskt bruk utformas. Detta kommer nu att implementeras inom klinisk patologi i Skåne.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 23
Language swe (iso)
Subject Immunohistokemi, immunohistochemistry, wilms tumor, SIX1, histotechnology, pathology,
Handle http://hdl.handle.net/2043/20122 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics