Mellan den amerikanska drömmen och verkligheten- en historiedidaktisk analys av Bruce Springsteens album Wrecking Ball

DSpace Repository

Mellan den amerikanska drömmen och verkligheten- en historiedidaktisk analys av Bruce Springsteens album Wrecking Ball

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mellan den amerikanska drömmen och verkligheten- en historiedidaktisk analys av Bruce Springsteens album Wrecking Ball
Author Arvola, Emelie
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med min uppsats var att studera huruvida det är möjligt att fördjupa ett historiemedvetande genom Bruce Springsteens låtar We take care of our own, Easy Money och Jack of all trades från albumet Wrecking Ball. Jag valde att göra en kvalitativ analys och studera innehållet i låtarna. Det gjorde jag på en sociohistorisk nivå och resonerar utifrån begrepp så som autenticitet. Processen var den att jag gjorde min analys av låtarna och fick fram ett tema som bestod av hur olika individer upplevde finanskrisen i USA. Därefter undersökte jag genom uttalanden av Bruce hur väl min tolkning stämde överens med det han ville förmedla. Den stämde väl överens. Nästa steg var att jag forskade mer i Bruces bakgrund samt det politiska klimatet i USA kring tiden för finanskrisen. Efter detta kunde jag konstatera att det Bruce förmedlade kom från en legitim plats och kunde anses autentiskt. Jag resonerade kring komplexiteten i begreppet historiemedvetande och kom fram till att man möjligen skulle kunna påstå att det finns viss potential att fördjupa ett historiemedvetande genom Bruce´s låtar. Att hävda något bestämt kan jag inte genom mitt arbete. Däremot bedömer jag, utifrån Adlers resonemang, möjligheten att utveckla historisk empati genom musiken som väldigt stor. Han menar att historisk empati handlar om att man genom inlevelse i aktörens situation kan utveckla en förståelse för dennes känslor, utifrån dennes villkor, och utifrån det uppleva ett ansvarstagande med handlingsberedskap. Vidare kom jag också fram till att musiken kan ha en möjlighet att fungera som något av en ”hjälpkrycka” åt historieämnet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/20130 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics