Överens på skilda grunder – en studie i bedömningspraktik

DSpace Repository

Överens på skilda grunder – en studie i bedömningspraktik

Details

Files for download
Icon
En pdf med hela ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Överens på skilda grunder – en studie i bedömningspraktik
Author Moberg, Björn
Date 2016
Swedish abstract
Detta är en närstudie av hur lärares bedömningsprocesser kan skilja sig respektive överensstämma. Överlappande och särskilda tillvägagångssätt, värderingar och uppfattningar delas i denna studie in i kategorier. Kategorierna fokuserar på skillnader i dessa tillvägagångssätt, snarare än på de personer som representerar dem. Underlaget för studien har tagits fram genom intervjuer med gymnasielärare som lär ut svenska 3 till elever i teoretiska program i Malmö. Ett av studiens främsta resultat är att de lärare som intervjuades var relativt överens om vad som skulle inkluderas i ett bedömningsunderlag i svenska 3, medan uppfattningarna skilde sig betydligt mer om hur några av de värdeord som återfinns i kursinnehållets kunskapskrav skulle definieras.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Bedömningspraktik
Betyg
Handle http://hdl.handle.net/2043/20134 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics