Jämställdhetsarbete och läroböcker - går de att kombinera?

DSpace Repository

Jämställdhetsarbete och läroböcker - går de att kombinera?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jämställdhetsarbete och läroböcker - går de att kombinera?
Author Emelie, Hermansson
Date 2016
Swedish abstract
Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men när det gäller genus och jämställdhet har vi fortfarande mycket kvar att arbeta med. Stereotypa genusbilder finns överallt, i reklam, i tidningar, i filmer och tv-serier och hos folk i vår närhet och, som jag kommer diskutera i denna uppsats, i våra läroböcker. Den stereotypa bilden av män och kvinnor som blir allt vanligare i samhället är problematisk, framförallt för de unga som ser den som ett ideal. I denna uppsats kommer jag diskutera och belysa jämställdhetsfrågan utifrån en läromedelsanalys. Jag analyserar texterna och ser framförallt på hur män och kvinnor framställs samt vilka normer som återfinns. Jag har diskuterat texterna med gymnasieelever och då det hos dem fanns existerande idéer om vad som är manligt och kvinnligt utgick jag ifrån dem och gick därifrån vidare till att analysera texterna och hur de överensstämmer med den ”verklighet” som återfanns hos gymnasieeleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 30
Language swe (iso)
Subject Genus, stereotyp, jämställdhet, jämställdhetsarbete, lärobok, läromedel, läroboksforskning, läromedelsforskning, flicka, pojke, kvinna, man, norm, normer, Blueprint 2.0., gymnasieelever, gymnasiet.
Handle http://hdl.handle.net/2043/20135 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics