Värderingar av kunskaper och lärande vid ämnesintegrerad NO-undervisning i högstadiet

DSpace Repository

Värderingar av kunskaper och lärande vid ämnesintegrerad NO-undervisning i högstadiet

Details

Files for download
Icon
Värderingar av ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Värderingar av kunskaper och lärande vid ämnesintegrerad NO-undervisning i högstadiet
Author Al-Qadhi, Iman ; Al-Khailany, Basil
Date 2016
Swedish abstract
Tidigare forskning har visat att det finns fördelar och nackdelar med ämnesintegrerad undervisning av NO-ämnena. Ämnesintegrerad undervisning är den undervisning som berör flera olika ämnen och på så vis skiljer sig från ämnesindelad undervisning. I vårt arbete vill vi närma oss ämnesintegration i naturvetenskapliga ämnen i högstadiet ur elevers och lärares perspektiv. Vi har undersökt NO-ämnesintegration från två olika perspektiv: undervisningssätt och undervisningstid i NO-ämnen. Vi har undersökt hur dessa perspektiv värderas utifrån tidigare forskning, läroplan och timplan samt genom enkätundersökning på skolor. Vi har utarbetat tre olika enkäter som innehåller påståenden med fem urvalsgrader för varje svar där respondenter kan ringa in det alternativ som passar dem bäst. Vi har bearbetat svaren via statistiska beräkningar. Vårt resultat visar att det finns olika värderingar om ämnesintegration i naturvetenskapliga ämnen. Studiens resultat visar en tendens att föredra ämnesindelad undervisning av naturvetenskapliga ämnen. Resultaten visar också att både vår studie och den tidigare forskningen betonar vikten av undervisningstiden för naturorienterande ämnen. Timplan för kemi, biologi och fysik upplevs inte tillräcklig för att nå målen enligt den bestämda tiden för varje läroplan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Ämnesintegration
naturorienterande ämnen
elevprestation
PISA
timplan
Handle http://hdl.handle.net/2043/20140 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics