Spel som repetitionsmoment i gymnasieskolans biologiundervisning

DSpace Repository

Spel som repetitionsmoment i gymnasieskolans biologiundervisning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Spel som repetitionsmoment i gymnasieskolans biologiundervisning
Author Svensson, Cecilia
Date 2016
Swedish abstract
Författaren utvecklade ett frågespel i Biologi 1 för att undersöka om det kan vara ett alternativ som repetitionsmoment inför ett eventuellt slutprov i biologi 1. Vad anser eleverna om biologispelet som repetitionsmoment i undervisningen? Vill eleverna ha mer spelanvändning i sin undervisning? För att besvara dessa frågor testades biologispelet på gymnasieelever som läser Biologi 2 och därpå utvärderade eleverna spelet genom att besvara en enkät. Metodvalet baserades på Pinder (2013), Cheong, Cheong & Filippou (2014) samt Sadler et al (2015) metoder då deras studier hade liknande frågeställningar jämfört med denna studie. Studiens resultat visade att 60% av deltagande elever ansåg att biologispelet var bra som repetitionsmoment samt att de ville ha mer spel i sin undervisning. När studiens empiri och teori om kunskapsinlärning jämfördes drogs slutsatsen att en varierad undervisning med både spel och lärarledda genomgångar borde gynna elevernas kunskapsutveckling bäst.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Gamification
Biologi
Undervisning
Gardner
Spel
Handle http://hdl.handle.net/2043/20141 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics