En begränsad historia: En jämförande studie av historieläroböcker för gymnasiekurserna Historia 1a1 och Historia 1b

DSpace Repository

En begränsad historia: En jämförande studie av historieläroböcker för gymnasiekurserna Historia 1a1 och Historia 1b

Details

Files for download
Icon
Brodén 2016 En ...
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title En begränsad historia: En jämförande studie av historieläroböcker för gymnasiekurserna Historia 1a1 och Historia 1b
Author Brodén, Julia
Date 2016
Swedish abstract
Med 2011 års läroplan för gymnasieskolan, GY11, införs historia som kärnämne på samtliga svenska gymnasieprogram. En elev vid ett yrkesprogram läser dock hälften så många timmar historia som en elev vid ett högskoleförberedande program vilket medför ett snävare urval av lärostoff för yrkeseleverna. Syftet med denna studie är att jämföra historieläroböcker som är avsedda för den kortare historiekursen, Historia 1a1, med historieläroböcker som är avsedda för den längre historiekursen, Historia 1b, och diskutera likheter och skillnader utifrån respektive ämnesplan. Sex stycken läroböcker från tre olika förlag blir föremål för studien och tre kapitel i varje bok analyseras. Det är det teoretiska kapitlet, kapitlet om medeltiden samt kapitlet om den industriella revolutionen. Studien är dels kvantitativ och dels kvalitativ och undersöker likheter och skillnader mellan läroböckernas struktur och stoffurval, samt lärobokstexternas förklaringsdjup enligt Niklas Ammerts modell för olika framställningstyper. De slutsatser som dras av studien är att likheterna och skillnaderna mellan läroböckernas struktur och stoffurval för de olika kurserna ser olika ut hos olika förlag. Läroböckernas förklaringsdjup är större i de böcker som är ämnade för kursen Historia 1b. Läroböckerna uppfyller ämnesplanens krav olika väl kring olika punkter i det centrala innehållet beroende på förlag.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject GY11
Historia
Läromedel
Textanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/20142 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics