Kan du leva på din lön? Om dricks, känsliga pengar och ekonomisk utsatthet

DSpace Repository

Kan du leva på din lön? Om dricks, känsliga pengar och ekonomisk utsatthet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Kan du leva på din lön? Om dricks, känsliga pengar och ekonomisk utsatthet
Author Mulinari, Paula
Editor Lalander, Philip ; Svensson, Bengt
Date 2014
Swedish abstract
Dricks som fenomen avtäcker de moraliska, normativa och känslomässiga strukturer som formar ekonomiska relationer. De synliggör, för att använda den ungerske marxisten Karl Polanyis begrepp, hur ekonomin är socialt inbäddad (Polanyi 1944/2012). Dricks är ett samhällsfenomen som tidigare varit centralt för de anställda inom branschen. För många anställda var det den enda inkomsten. Genom den fackliga rörelsens arbete mot dricks och formaliseringen av löner för de anställda, kom dricks att reducerades till något ”extra” snarare än en central del av de anställdas inkomster. Ökningen av tillfälliga anställningar och informella anställningar tillsammans med en ökning av servicekonsumtion innebär att dricks för de anställda får en ökad ekonomisk betydelse. Detta innebär samtidigt en ökad ekonomisk sårbarhet, då dricks är en oförutsägbar inkomst som den anställda endast i begränsad utsträckning kan påverka. I likhet med annan forskning (Paules 1991, Gatta 2005) visar mitt material hur de anställda utvecklar strategier för att hantera den sociala och ekonomiska utsatthet som dricks kan skapa.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Perspektiv på social utsatthet
ISBN 9789144101255
Pages 169-190
Language swe (iso)
Subject tip
economic vulnerability
moral economy
service work
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/20144 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics